TREN

Basın Bülteni

.

31 Mayıs 2022

SEDEC Sanayicilere Sektördeki Son Gelişmeleri İhtiyaç Makamlarıyla Buluşturarak Sunacak

SEDEC, Ülkemizin güvenlik ve savunma hizmetini sağlayan İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli İstihbarat Başkanlığı ile ve 40’dan fazla ülkeden katılan; ihtiyaç makamları, son kullanıcılar, satın alma heyetleri ve konusunda önde gelen dünya şirketlerinin yetkilileriyle üreticileri doğrudan bağlantıya geçiren; ana sanayiilerdeki sistem üreticilerinin, KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayabilen etkin bir platform olarak üçüncü kez 28-30 Haziran 2022’de Ankara Congresium’da icra edilecek.
Savunma ve Güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan sanayicilerimiz ülkemize ar-ge ve ur-ge ve üretim faaliyetleri icra ederken ihtiyaç makamlarıyla sürekli temas halinde olmalı, sektördeki gelişmelerden, diğer sanayicilerin imkan kabiliyetlerinden haberdar olmaları hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda SEDEC ihtiyaç makamlarıyla sanayicileri buluştururken, aynı zamanda sanayicilerle sanayicileri de buluşturacak, bunun yanı sıra gerçekleştireceği konferans ve panellerle gerek yurt içi gerek yurt dışı son gelişmeleri de sektör temsilcileri ve sanayicilere sunacak.


Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) SEDEC’in Stratejik Ortağı Oldu


Türk Savunma ve Havacılık Sanayii’nin yurt içi ve uluslararası platformlarda sesi ve savunucusu olarak; kurulduğu 1990 yılından beri ülkemizin savunma ve güvenlik alanında dışa bağımlılığını en aza indirecek ve uluslararası alanda rekabet edebilen bir sanayi oluşumuna katkıda bulunmak, ihtiyaç ve tedarik makamları ile eşgüdüm sağlamak, sektör paydaşları arasında iş birliğini pekiştirecek ve sinerji yaratacak platformları sağlamak ve Üyelerinin talep ve beklentilerine çözüm üreterek onlara fayda sağlamak adına faaliyetlerine devam eden SaSaD, SEDEC’le yaptığı anlaşma ile birlikte “Stratejik Ortak” oldu. Faaliyete geçtiği günden bugüne kadar, üyelerine ve sektörün gelişmesine büyük hizmetleri olan, yerli ve milli atılıma çok değerli destek ve çalışmaları olan SaSaD, artık SEDEC’e ve bu bağlamda ülkemizin güvenlik ve savunma tedarik zinciri sektörlerine de Stratejik Ortak olarak katkı sağlayacak.
SEDEC de, Stratejik Ortaklık kapsamında, SaSaD’a katkı sağlayacak aynı zamanda SaSaD’ın yurt dışında bilinirliliği arttırarak, sanayicilerimizin ihracat faaliyetlerinin gelişmesine destek olacak.

 

25 Mayıs 2022

Startup Firmaları SEDEC 2022’de İhtiyaç Makamları ve Sanayiicilerle Ankara’da Bir Araya Geliyor

SEDEC, Ülkemizin güvenlik ve savunma hizmetini sağlayan İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli İstihbarat Başkanlığı ile ve 50’den fazla ülkeden katılan; ihtiyaç makamları, son kullanıcılar, satın alma heyetleri ve konusunda önde gelen dünya şirketlerinin yetkilileriyle üreticileri doğrudan bağlantıya geçiren; ana sanayiilerdeki sistem üreticilerinin, KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayabilen etkin bir platform olarak üçüncü kez 28-30 Haziran 2022’de Ankara Congresium’da icra edilecek.
SEDEC 2022’de Startup firmaları da yer alacak olup, hem ihtiyaç sahibi kurumlarla, hem de yurt içinden ve yurt dışından gelen sanayicilerle bir araya gelecekler. Ayrıca, seminer ve panel kapsamında açık inovasyon çerçevesinde iş birliği yapmanın önemi ve kurum içi girişimciliğin gerekliliği hususlarında görüş alışverişi yapacaklar. Ayrıca startup firmaları/girişimcileri etkinliğin 2 ve 3. günü süresince kurumların ve şirketlerin yetkilileriyle B2B ve B2G görüşmeleri kapsamında bir araya gelecekler.


Binovative, SEDEC 2022’nin Startup Sponsoru Oldu


Binovative, SEDEC 2022 etkinliğinde Startup Sponsoru olarak aramızda yer alacak. Etkinliğin üçüncü gününde yapılacak “Startup Günleri” faaliyeti çerçevesinde , 30 Haziran’da açık inovasyon, kurum içi girişimcilik ve girişimcilik ekosistemi odaklı bir seminer ve panel gerçekleştirecek. Bunun ile birlikte, güvenlik ve savunma konularında çalışan startup’ları da, 29 ve 30 Haziran tarihlerinde güvenlik ve savunma sanayi şirketleri ve güvenlik hizmeti veren kurumlarla buluşturacak. Seminerde, kurumların ve şirketlerin startup’lar ile açık inovasyon çerçevesinde iş birliği yapmasının önemini ve kurum içi girişimciliğin bu noktada neden gerekli olduğunu anlatacak. Ayrıca, Türkiye’de kurumların ve şirketlerin inovasyon odaklı dönüşümlerini gerçekleştirebilmeleri için kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon sistemleri tasarlamaları, yeni ürün, hizmet ve iş modelleri sayesinde yeni ciro elde edebilmeleri ve zorlukları fırsatlara çevirebilmeleri noktasındaki başarı hikayeleri ile firmalara yol haritası olacak önemli bilgiler verilecek. Binovative moderatörlüğündeki panelde ise, panelistlerle, bu hususların pratikteki uygulamayı konuşuyor olacak.

 

16 Mayıs 2022

SEDEC 2022 Ülke İçi ve Uluslararası Katılımla Gerçekleşiyor

SEDEC, ülkemizin güvenlik ve savunma hizmetlerini sağlayan, aynı zamanda ihtiyaç sahibi pozisyonunda olan; İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Milli İstihbarat Başkanlığı ve Türksat ve 50’den fazla ülkeden katılan ihtiyaç makamları, son kullanıcılar, satın alma heyetleri ve konusunda önde gelen dünya şirketlerinin yetkilileriyle üreticileri doğrudan bağlantıya geçiriyor. Aynı zamanda ana sanayilerdeki sistem üreticilerinin, KOBİ seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede kurabilmelerini sağlayabilen etkin bir platform olan SEDEC, üçüncü kez 28-30 Haziran 2022’de, Ankara Congresium’da icra edilecek.


Türkiye Güvenlik Sektörü Her Alanında Var Olmaya ve Gelişmeye Devam Ediyor


Güvenlik kavramı bütünsel olarak değerlendirildiğinde, ileri teknoloji donanımlarının tamamı kullanılarak her türlü fiziki güvenlik önlemleri alınmış olsa dahi iletişim güvenliği sağlanmadığı takdirde önleyici tedbirler başta olmak üzere tüm güvenlik tedbirlerinin tehdit altında olacağı görülecektir. İletişimin çok hızlı ve yoğun olduğu günümüzde kurumlar ve bireyler, iletişimde gelişen teknolojinin tüm imkânlarını kullanıyorlar. Teknolojinin yoğun olarak kullanılması da “iletişimin güvenliğini ve güvenli iletişimi” zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle istihbarata karşı koyma kapsamında iletişim hizmetini sağlayan sistemlerin yerli ve milli olması, iletişim güvenliği için önem arz ediyor.


İletişim Alanındaki Gururumuz Türksat, SEDEC 2022’nin İletişim Sponsoru Oldu


Bilgi ve iletişim hizmetleri ile uydu teknolojilerinde bölgesinde lider, dünyada önde gelen güç olan Türksat, SEDEC 2022’nin “iletişim sponsoru” oldu. Yerli ve milli iletişim hizmetlerinde başta uydu teknolojileri olmak üzere kablo ağı dahil tüm iletişim kanallarında çok önemli teknolojilerle hizmetlerini her geçen gün daha ileri taşıyan Türksat’ın SEDEC 2022’de iletişim sponsorumuz olması SEDEC organizasyonuna güç vermektedir.

27 Nisan 2022

Güvenlik Sektörü Yerli ve Milli Atılım Yolunda Tüm Gücüyle İlerliyor


“Güvenlik” kelimesi en temel tanımıyla “tehditler, kaygılar ve tehlikelerden uzak olma hissi” demektir. “Güvenliğe yönelik olabilecek tehdit ve tehlikeleri uzaklaştırma, savma, etkisiz hale getirme” anlamındaki “savunma” da güvenliğin en temel alt başlığını oluşturmakta olup daha bütünsel olan bakışla “güvenlik”; kazanılan mevcut tüm değerlere yönelik bir tehdidin olmaması hâlidir. Güvenliğin en temel alt başlığı olan savunma ihtiyacını karşılamada Türkiye Cumhuriyeti, yerli ve milli üretim atılım hamlesiyle savunma sanayisinde dünyada ses getirecek seviyeye gelmiştir. Hızlı gelişen teknolojinin daha fazla yer aldığı güvenlik sektörümüz de ihtiyaç makamlarının yönlendirmesi ve sanayicilerin de katkılarıyla yerli ve milli olma yolunda başarılı mesafeler almaktadır. Yerli ve milli atılımla büyüyen ve gelişen güvenlik sektöründeki firmalarımızla, yerli ve yabancı ihtiyaç makamlarıyla, satın alma heyetleriyle buluşma imkânı sunan SEDEC 2022, Ankara Congresium’da 28-30 Haziran’da icra edilecektir.

06 Nisan 2022

SEDEC 2022, Türk Sanayicisiyle Dünya Ülkeleri Arasında Üretim ve İhracat Köprüsü Olacak
Tüm sektörlerden sanayicilerimiz, gurur duyarak ürettiği yerli ve milli ürünleriyle dünya sahnesinde yer almak istiyor. Üretilen her “Made in Türkiye” ibareli mal ve hizmet, maddi ve manevi olarak ülkemize değer katıyor. SEDEC 2022 de Anayurt Güvenliği ve Savunma Tedarik Zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayicilerimizle dünya ülkeleri arasında ihracat köprüsü olacak. 28-30 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan etkinlikte sanayicilerimiz, en az 40 ülkeden gelecek olan hükümet yetkilileri, karar vericiler, son kullanıcılar ve satın alma heyetleriyle kendi evimizde, Ankara’da buluşacak.


SEDEC: Ankara’nın B2B Temelli Fuarı


SEDEC CEO’su Dr. Murat DORUK fuar, organizasyon ve etkinliklerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Fuar demek, buluşma demek. Fuar demek, odaklanma demek. Bu kapsamda güvenlik ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayicilerimizle Türkiye ve dünyadan yetkililer, karar vericiler ve satın alma personeliyle ilk teması SEDEC olarak biz sağlayacağız. Katılımcı olan firmalarımız zaman ve para kaybetmeden dünyanın her yerinden etkinliğimize katılacak kişilerle doğrudan kendi ülkemizde, başkentimizde bir araya gelecek, ürünlerini ve yeteneklerini gösterecekler. Biz bu imkânı, ziyaret edilen yabancı bir ülkede bir firma ya da hükümet yetkilisiyle görüşmek için harcanan para ve zamandan daha etkin ve ekonomik olarak gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımızın talepleri ve yetkililerin de onayıyla gerçekleştireceğimiz B2B ve B2G buluşmalarla tamamen iş odaklı toplantıların yapıldığı bir organizasyona Ankara’da ev sahipliği yapacağız. Burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir husus da yurt dışındaki ilgili kurumlarla çalışan etkin temsilciliklerin de 28-30 Haziran 2022’de Ankara Congresium’da sanayicilerimizle bir araya gelecek olması.”

Güvenlik; Kaygılar, Tehditler ve Tehlikelerden Uzak Olma Hissidir


Güvenlik hissinin önemini vurgulayan Dr. Doruk, sözlerini şöyle tamamladı: “Vatandaşlarımız kaygı duymadan, tehdit ve tehlike hissetmeden normal hayatını sürdürmek ister. Dünyanın geldiği noktada fiziksel güvenlik, sanal güvenlik ve iletişim güvenliği çok önemli hale geldi. Bunlar, aynı zamanda normal hayatımızı sürdürmenin zorunluluğudur. Devletimiz, sanayicilerimizle birlikte yerli ve milli üretimle kimseye bağımlı olmadan güvenlik hizmetini sağlamak için çok güzel yatırımlar yapmakta ve sanayicimize de destekler vermektedir. Yerli sanayicimizin desteklendiği bu ortamda SEDEC olarak biz de tüm gücümüzle bu onurlu hizmetin içinde olacağız.”

07 Mart 2022

SEDEC 2022, Türk Sanayicisinin Dünyada Artan Güvenlik Harcamalarından Azami Payı Almasına Aracı Olacak

Üretim her zaman daha fazla satmak, daha fazla kâr elde etmek için yapılır. Ülkelerin kamu harcamaları içinde yer alan güvenlik ve savunma harcamalarından azami payı almak, Türk sanayicisinin hedefidir. SEDEC 2022, tüm dünyadan ihtiyaç makamlarını, son kullanıcıları ve satın alma heyetlerini, sektörün kalbi Ankara’da, Türk sanayicileriyle buluşturacak. 28-30 Haziran’da Ankara Congresium’da yapılacak SEDEC 2022’de 50’den fazla ülke yer alacak. Katılımcılar ve davetliler ilk gün gerçekleştirilecek ve anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma tedarik zinciri konularını kapsayan bir konferansla güvenlik alanındaki son gelişmeler hakkında bilgiler edinecekler. Katılımcılar ayrıca, etkinlik süresince devam eden seminerlere, çalıştaylara (workshoplara) ve B2B/B2G’lere katılma hakkını elde edecekler. Sektöre kayıtlı ziyaretçiler ise katılımcıların stantlarını gezerek firmaların yeteneklerini ve teknolojinin sunduğu imkânları görebilecekler. 

Avrupa Ülkeleri de Güvenlik Bütçelerini Arttırıyor 

SEDEC CEO’su Dr. Murat Doruk, son gelişmelerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Dünyamızda yaşanan son gelişmeler, ülkelerin GSYİH’lalarında güvenlik ve savunma için ayırdıkları bütçeleri arttırmalarına yol açıyor. En son gelişmelerle birlikte birçok ülke, güvenlik ve savunma bütçesini arttırmaya karar verdi. Bu kapsamda uzun süredir bütçelerinde güvenlik ve savunma harcamalarını arttıran Ortadoğu, Asya ve Pasifik ülkelerine Avrupa ülkeleri de katılacak. Güvenlik ve savunma tedarik zincirinde oldukça ileri seviyede teknolojik  üretim yapan Türk firmaları için artan bu bütçelerden azami payı almak bir hedeftir.” Bu çerçevede düşünüldüğünde, SEDEC 2022, ülkelerin ihtiyaç makamlarıyla Türk sanayicilerinin bir araya geleceği ve böylece Türk firmalarının, dünya genelinde artan bütçelerden alacağı payı arttırabileceği, en yakın tarihli buluşma zemini olacak. 

Zayıf Sınır Telafisi Olmayan Kayıplara Sebep Olur
Türkiye’nin, coğrafi konumu nedeniyle stratejik öneme sahip bir ülke olduğunun bir kez daha  gözümüzün önüne serildiği bu günlerde sınır güvenliğinin önemine dikkat çeken Dr. Doruk, sözlerini şöyle tamamladı: “Güvenlik, sınırdan başlar. Zayıf sınırları olan ülkelerin anayurt güvenliğinde zafiyet göstermesi ve nihayetinde insani ve ekonomik kayıplara uğraması kaçınılmaz olur. Öncelikle sınırlarımızın güvenliğini azami derecede sağlamalıyız. Sınırları güvende olan bir ülkenin Anayurdu, halkı ve ekonomisi tehlikede değildir.” 

09 Şubat 2022

SEDEC 2022; Sanayicinin İlacı Olan İhracata Odaklanacak
Sanayicimiz üretmek istiyor, ihracat yapmak istiyor, SEDEC 2022 üreten sanayicimizle ihtiyaç makamlarını buluşturuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (SSI) desteğiyle organize edilen SEDEC 2022, anayurt güvenliği temasıyla dünyadan dev oyuncuları, uluslararası faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşları sanayicilerimizle Ankara’da 3. kez buluşturmaya hazırlanıyor. Pandemi süresince yüz yüze gelemeyen ihtiyaç makamlarıyla sanayicimizin buluştuğu SEDEC; anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik, sahil güvenlik, şehir güvenliği ve savunma tedarik zincirinde dost ve müttefik ülkelerden gelen profesyonelleri bir araya getirecek, ihracat sanayicimize ilaç olacak. Siber güvenlik, veri ve bilgi güvenliğinin yanı sıra iletişimde çok büyük rol oynayan uydu teknolojileri de SEDEC 2022’de yer alacak. Ülkemizin de etkilendiği pandemi süreci ve ardından gelen ekonomik sıkıntıları aşmak için SEDEC 2022’nin sağlayacağı ihracat ortamı en doğru platform olacak. 28-30 Haziran 2022’de Ankara Congresium’da yapılacak etkinliğe katılan katılımcılar ilk gün yapılacak anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma tedarik zinciri konularını kapsayan bir konferansla üç gün boyunca devam eden seminer workshoplara ve B2B/B2G’lere katılma hakkını elde edecekler. Sektöre kayıtlı ziyaretçilerimiz de SEDEC 2022 de yer alabilecekler. 

Ülkelerin Profesyonelleri SEDEC 2022’ye Davet Edildi
SEDEC Türkiye CEO’su Dr. Murat Doruk, Asya, Pasifik ve Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 70’den fazla ülkenin temsilcilerini SEDEC 2022’de ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. SEDEC’in ihracat odaklı ve stratejik öneme sahip bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Dr. Doruk, “Türkiye’de geliştirilmiş olan sistem ve ekipmanların dost ve müttefik ülkelere ihracatı ile ilgili olarak çalışmalarımızı söz konusu bölgelerde yoğunlaştırdık. Amacımız sanayicimizin güvenlik sektöründe üreten ve ihraç eden ülkelerde öne çıkması, bu kapsamda işbirliği imkanlarına ortam sağlamak amacıyla güvenlik ve savunma alanında dünyanın dev oyuncularından; Boeing, Airbus, Antonov, Tawazun Holding, Rolls Royce, BAE Sysytems, KAI ve Rus ihracat şirketi Rosoboronexport’un resmi olarak davet ettik” dedi.


Zayıf Güvenlik Ekonomik Kayıptır
SEDEC 2022’nin Türkiye açısından iki ana amacı olduğunu ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere düzenlendiğine dikkat çeken Dr. Doruk, “SEDEC 2022 ile ülkemizde güvenlik ve savunma hizmetleri sağlayan Bakanlık, Başkanlık ve bağlılarının hizmetlerini en üst düzeyde verebilmeleri için tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve Ar-Ge ve Ur-Ge çalışmalarıyla mamul, yarı mamul ürünler ve hizmet üreten sanayicilerimizin hem mevcut ihracatını arttırması hem de yeni ihracat pazarları geliştirmesi amaçlanıyor” dedi. Türkiye’nin, coğrafi konumu nedeniyle stratejik öneme sahip bir ülke olduğuna dikkat çeken Dr. Doruk, sözlerini şöyle tamamladı: “Anayurt güvenliği sınırlardan başlar, Ülkemiz kara ve deniz sınırları düşünüldüğünde bulunduğu konum itibariyle stratejik öneme sahiptir. Karada ve denizde uzun sınırları olan Türkiye artık sınırlarında sadece doğrudan sınır komşumuz olan ülkelerle değil uzak sınırları olan Afganistan, Pakistan gibi ülkelerle de etkileşim içinde. Güvenliğimizi, sınırlardaki kayıt dışı ticaret ve seyahatlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin sebep olduğu sosyo-ekonomik zararların oluşmaması için en üst düzeyde
sağlamak zorundayız. Unutulmamalıdır ki güvenliğinin tesisinde caydırıcı amaçlı önleyici güvenlik hizmetleri her zaman daha ekonomiktir.