TREN

İç Güvenlik ve Gözetleme Sistemleri

 İç Güvenlik ve Gözetleme Sistemleri

Türkiye'nin savunma amaçlı harcamaları, alınan iç güvenlik önlemleriyle birlikte milli gelirin %5’ini oluşturuyor.

Türkiye iç güvenliğini sağlamak amacıyla AB standartları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'nın ve iç güvenlik kuvvetlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini ve buna yönelik olarak yapılacak eğitimlere yönelik bazı adımlar atmaktadır. 2006 -2014 yılları arasında Türkiye tarafından iç güvenlik için harcanan tutar 10 milyar TL den 33 milyar TL seviyelerine çıkmıştır. 2016 yılında dünya gelinde güvenlik harcamaları % 10 oranında artarken, yapılan harcama 27 milyar doları geçmiştir. Türkiye’nin savunma amaçlı harcamaları, alınan iç güvenlik önlemleriyle birlikte milli gelirin % 5’ini oluşturuyor. Güvenlik çözümlerine yönelik harcamalarda gözetim ürünleri ilk sırada yer alırken pazarın % 54’lük kısmını oluşturuyor. Gözetim ürünlerini, % 23,5’lik pay ile alarm sistemleri, % 22,5 pay ile kontrol ürünleri (anti terör sistemleri) takip ediyor. Bu kapsamda organizasyon süresince katılımcılar yurtiçinde ve yurtdışında bu konuda çalışan kurum ve kuruluşların geliştirdiği mekanizmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunabileceklerdir. Dünyadaki en son teknoloji ile geliştirilmiş gözetleme sistemlerinin yanı sıra iç güvenlik konusunda geliştirilen politikalar üzerinde de bilgi sahibi olacaklardır.