TREN

SEDEC 2020 15 -17 EYLÜL ATO CONGRESİUM ANKARADA YAPILACAKTIR..

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) tarafından desteklenen SEDEC 2020, Türkiye’de gerçekleştirilecek ilk uluslararası Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri etkinliği olarak 15-17 Eylül 2020 tarihlerinde ATO Congresium Ankara’da yapılacaktır.

İçinde bulunduğumuz salgın durumunda bile etkinliğimizi en verimli ve en etkili şekilde gerçekleştirebilmek ve etkinlik sırasında değerli katılımcılarımız, ziyaretçilerimiz ve organizasyonumuzun sağlığını korumak amacıyla etkinliğimiz boyunca uygulanacak önlemler alınmış ve planlanmıştır. Etkinlik yaklaşırken alınan önlemler T.C. Sağlık Bakanlığı talimatları ile sürekli güncellenecek ve geliştirilecektir.
Etkinliğimizde Yapılan Değişiklikler

SEDEC 2020 boyunca katılımcı, ziyaretçi ve toplum sağlını göz önünde bulundurarak etkinliğimizin düzeninde ve içeriğinde değişiklikler yapılmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

• Etkinliğin yapılacağı ATO Congressium T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ve ilgili devlet kurumlarından gelen tüm genelge ve talimatlara uygun olarak hareket etmektedir.
• Açılış Töreni ve Konuşmalar dinleyicilerin sağlığını korumak amacıyla az yoğunluk oluşturacak ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek.
• Etkinliğimizin konferans kısmı sosyal mesafeyi koruma hedeflenerek iptal edilmiştir. Büyük konferanslar yerine katılımcıların sektör hakkındaki bilgilendirilmelerini sağlayacak daha küçük Workshoplar planlandığı gibi gerçekleştirilecektir.
• Etkinliğimizde katılımcılarımıza sunulan öğle yemeği ve gala yemeği aynı şekilde sosyal mesafenin korunması amaçlanarak iptal edilmiştir. Katılımcılar Congressium’un güvenli yemek paketlerinden alanda faydalanabileceklerdir.
• Fuar alanında katılımcı stantları arasındaki mesafeler düzenlenmiş ve artırılmıştır.
• Etkinlik süresince COVID-19’a ilişkin bilgi verilmesi, bu önlemlerin takibi ve danışma ihtiyaçlarını karşılamak için bir COVID-19 standı eklenmiştir.
• Konuşma, öksürme ve hapşırma sonucu ortama saçılabilecek solunumsal partiküllerin yayılımını engellemek amacıyla etkinlik alanında maskesiz dolaşım yasaklanmıştır ve maske kullanımı etkinlik boyunca zorunlu hale getirilmiştir.
• Katılımcılarımızı buluşturacağımız satın alma heyetleri ve heyetlerin etkinlik alanlarına gelişleri kontrol edilecektir.
• Katılımcılarımız için planlanan B2B ve B2G buluşmaları yurtdışından gelen katılımcılar ve yurtiçinden etkinliğimize katılan katılımcılar için yüz yüze yapılacaktır. Bunun için görüşme odaları sosyal mesafeye göre ayarlanacaktır.
• Etkinliğimize fiziksel olarak katılamayan taraflar için bu görüşmeler etkinlik alanında sanal olarak gerçekleştirilecektir.

Sosyal Mesafeye İlişkin Önlemler

SEDEC 2020 Etkinliği süresince katılımcı ve ziyaretçilerimizin sosyal mesafe kuralına uyduğundan emin olmak için aşağıda verilen hazırlıklar yapılmıştır ve önlemler alınmıştır.

• Etkinliğimiz fiziksel ve dijital olarak görüşmelere imkân verecek bir “Dual Etkinlik” formatına uyarlanmıştır.
• Sosyal mesafeyle ilgili yaygın bir şekilde kabul edilen kurallar bir temel oluşturacak şekilde bir “Sosyal Mesafe Planı” hazırlanmıştır.
• Bu plan uyarınca bariyerler ve yer işaretlemeleri hazırlanmıştır. Bu işaretlemeler sosyal mesafe konusunda ve Covid konusunda katılımcılara yol gösterecektir ve gerekli görülen yerlerde fiziksel engeller ve yönlendirmeler yapılacaktır.
• Stantlar, koridorlar ve geçişler gereken sosyal mesafeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmiştir ve işaretlenecektir.

Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Önlemler

Etkinlik başında ve süresince sağlık ve güvenliğe ilişkin olarak aşağıda verilen önlemler alınmıştır.

• Etkinlik alanı girişinde herkesin ateşi temassız olarak ölçülecektir.
• Girişte bütün katılımcılara maske dağıtılacaktır.
• Girişte ve etkinlik alanının çeşitli noktalarında dezenfektasyon istasyonları bulunacaktır.
• Etkinliğin gerçekleştirileceği alan olan Congresium Ankara’nın havalandırma tertibatı ve kanalları denetlenecek ve kontrol edilecektir.
• Etkinlik alanı genelinde sıklıkla rutin dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilecektir.
• Etkinlik alanında ortaya çıkan ve medikal müdahale gerektiren durumlara karşı girişte tam donanımlı bir ambulans bulunacaktır.
• Etkinlik sırasında girişlerde denetim yapmak, ortaya çıkan soruları yanıtlamak ve destek sağlamak amacıyla COVID-19 bilgilendirme uzmanları yeralacaktır.
• Kalabalık kontrolü sağlanması amacıyla katılımcıların etkinlik alanı içindeki dolaşımı gözlenecek ve denetlenecektir.

SEDEC 2020 Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri etkinliğinin mümkün olan en güvenli, etkili ve sonuç odaklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan bu önlemler ve hazırlanan bu paket UFI (The Global Association Of The Exhibition Industry) sağlamış olduğu doğru uygulama kılavuzu ışında ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu önlemler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Mecra:

Tarih:15 Temmuz 2020

Link